aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Przedmioty na sprawdzianie
serwis archiwalny

znalezionych: 1
Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego (klasy I-III).źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności